top of page

Kwaliteit en klachten

Ik ben aangesloten bij het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dat houdt in dat ik elk jaar trainingen en scholingen volgen om kennis te vergroten en up to date te blijven. Ik ben ook ingeschreven in het BIG register, het officiële medische beroepsregister. 

Ik hoop dat als er een klacht zich voortdoet, we elkaar al goed kennen zodat we het samen kunnen bespreken en er samen uitkomen. Mocht dit niet het geval zijn kan je contact opnemen met het CBKZ - Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg - via klachtverloskunde.nl

bottom of page