top of page

Algemene Voorwaarden Oerkracht

Geldig vanaf 29 juni 2021
 

Definities

Oerkracht Loïs Witmond h/o OERKRACHT Toegewijde Verloskunde, bezoekadres te 2712BD Zoetermeer aan de pilatusdam 7 en ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 72552174. Postadres dunantstraat 941 2713TJ Zoetermeer. 


Client De natuurlijke persoon die deelneemt of afneemt door Oerkracht aangeboden Activiteiten, Producten of Diensten.
 

Activiteit Elke Activiteit die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige


Producten Elk Product dat door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of dat aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige


Diensten Elke Dienst die door Oerkracht aangeboden wordt op de website www.oerkrachtverloskundige.nl of die aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige.


Training  Elke training, workshop of cursus (ook online) die aangeboden wordt op via de website www.oerkrachtverloskundige.nl of die aangeboden wordt aan Client tijdens afspraken of op Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige.
 

Overeenkomst De overeenkomst die tot stand komt tussen Client en Oerkracht na betaling van de overeengekomen prijs door Client.

 

Artikel 1  Algemeen en overeenkomst

Client gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij boeking of bestelling van de Activiteit, Product,  Dienst of Online training.

Deelname aan Activiteiten en afname van Diensten en Producten is altijd voor eigen risico van Client.

Client is verplicht vóór deelname aan Activiteiten of Diensten lichamelijke klachten van Client of haar baby aan Oerkracht kenbaar te maken. Als Client twijfelt over deelname aan de Activiteit of Dienst of over afname van het Product kan er altijd overlegd worden met Oerkracht over de mogelijkheden.

 

Artikel 2  Boeking, betaling en annuleren

Client boekt een Activiteit,  Dienst of Online training per e-mail, via WhatsApp, mondeling, via Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige. Of via ondertekend samenwerkingscontract. 

Producten worden besteld door per e-mail, via WhatsApp, mondeling, via Oerkracht Instagram account www.instagram.com/oerkracht_verloskundige. Of via ondertekend samenwerkingscontract. 

Betaling van de Activiteit, Dienst   Product of Online training vindt plaats via factuur of IDEAL betaling via de website. Na de boeking of bestelling ontvangt Client een factuur welke binnen een termijn van 14 dagen betaald dient te worden op het rekeningnummer van Oerkracht.

 

Indien de betaling bij afname, of na het overschreden betaaltermijn van 14 dagen, van de Activiteit, Dienst,  Product of Online training nog niet heeft plaatsgevonden, ontvangt Client een herinnering van Oerkracht. Als ook deze herinnering niet betaald wordt binnen 14 dagen, zal Oerkracht de vordering overdragen aan een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor rekening van Client.

 

Aangezien Oerkracht verloskundige is en daardoor niet altijd in staat is haar tijd vooraf in te delen, behoud Oerkracht het recht om tot 2 uur voor de start van de Activiteit,  Dienst of Online training deze te verzetten. Bij de Doula Service is er niet altijd garantie dat dit mogelijk is op het moment van boeken. 

Client kan de Activiteit,  Dienst of Online training kosteloos verzetten of annuleren tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit,  Dienst of Online training. 

Bij annuleren van de Activiteit, Dienst of Online Training binnen 24 uur voor aanvang of bij afwezigheid bij de Activiteit, Dienst of Online Training, wordt geen restitutie verleend.  

Producten die door Client gekocht worden van Oerkracht, kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Dit kan wel met gehuurde Producten. Er wordt geen geld terug gegeven bij aangeschafte of gehuurde Producten.  

Artikel 3  Intellectueel eigendom

Oerkracht behoud het intellectueel eigendom van alle aangeboden Diensten en Producten. 

Oerkracht zal optreden tegen inbreuk op haar intellectueel eigendom.

 

Artikel 4  Aansprakelijkheid en verzekering

Oerkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname aan Activiteiten en Diensten of door gebruik van Producten. Hieronder valt ook indirecte of gevolgschade.

Oerkracht heeft de voor een verloskundige verplichte verzekeringen en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 5  Toepasselijkheid en geschillen   

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Diensten, Producten en Online Trainingen aangeboden door Oerkracht.

Wijziging van een voorwaarde is alleen van toepassing als deze schriftelijk is overeengekomen tussen Client en Oerkracht.

Het staat Oerkracht vrij om een voorwaarde uit deze Algemene Voorwaarden niet te gebruiken. Oerkracht kan een eerder niet gebruikte voorwaarde op elk moment alsnog toepassen. 

Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Artikel 6  Privacy

Oerkracht volgt de privacy statement zoals opgenomen op haar website www.oerkrachtverloskundige.nl.

 

Gespecificeerde voorwaarden met betrekking tot pretecho’s.

Bovenstaande voorwaarden zijn ook geldig voor Dienst pretecho’s. 

Aanvullend daarop: 

 

Artikel 1 Film/fotografie
Het is niet toegestaan om tijdens het maken van de echo te fotograferen of te filmen. Vraag vooraf toestemming aan de echoscopist of dit akkoord is. 

 

Artikel 2 Niet medisch
Een pretecho is geen medisch onderzoek. Er wordt niet medisch gescreend naar aangeboren afwijkingen. Oerkracht en/of de echoscopist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opmerken/diagnosticeren van medische aangeboren afwijkingen aan foetus, placenta, vruchtwater of navelstreng. Er is bij afname van een pretecho geen geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen Oerkracht en Cliënt. Alle uitspraken gedaan tijdens, voor of na de pretecho zijn geen medische interpretaties of beoordelingen. Ook al het aangeleverde beeldmateriaal van de uitgevoerde pretecho mag niet als medische beoordeling worden ingezet. 

 

Artikel 3 Geslachtsbepalingen
Oerkracht is niet aansprakelijk mocht de geslachtsbepaling niet kloppen. Vanaf 14 weken wordt de geslachtsbepaling uitgevoerd, mits 14 weken is vastgesteld met een medische termijnecho. Indien de geslachtsbepaling niet lukt, vanwege ligging van de baby, mag de cliënt eenmalig gratis terugkomen. 

 

Artikel 4 3D/4D echo’s successen
Oerkracht geeft geen garantie op gelukte 3D/4D echobeelden. Het maken van een frontaal foetaal gezicht op een 3D echo is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ligging van het kind en de hoeveelheid vruchtwater. Er is geen recht op restitutie van het betaalde bedrag en/of herhaling van de echo indien Cliënt ontevreden is met het afgeleverde beeld. 

 

Artikel 5 Afgeleverd materiaal
Op een door Oerkracht aangeleverde USB stick worden de gemaakte beelden geplaatst. Een eigen USB stick worden niet geaccepteerd. Na uitgifte van deze USB stick worden de beelden verwijdert en zijn niet meer op te vragen bij Oerkracht. 

 

Artikel 6 Auteursrecht
Cliënt mag gemaakte echobeelden door Oerkracht alleen gebruiken voor eigen gebruik. Het is verboden om beelden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Oerkracht. Oerkracht mag beelden anoniem gebruiken voor promotiemateriaal. Indien Cliënt dit niet wenst, dient zij dit van vooraf aan de echo kenbaar te maken. 

bottom of page