Impressum

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (oerkrachtverloskundige.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Oerkracht Toegewijde Verloskunde of zijn ze exclusief gelicenseerd aan Oerkracht Toegewijde Verloskunde. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Oerkracht Toegewijde Verloskunde. 

Deze website is eigendom van: Oerkracht Toegewijde Verloskunde, thierenskade 34, 2282XV Rijswijk, [email protected]